Oltu taşı, Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkarılan değerli bir taştır. Değerli Üstadların Ellerinde İşlenerek Sanat Haline Dönüşür.

1